Monosialotetrahexosyl ganglioside Sodium(GM1) powder (Pig Brain) (37758-47-7)